Post Tagged with: "Văn hóa Thái Lan"

Khám phá Thái Lan

chao-hoi

Cách chào hỏi của người Thái Lan

Văn hóa Thái Lan chịu ảnh hưởng lớn từ tư tưởng đạo Phật, họ tin vào Thần linh và rất tín. Các nghi thức của họ nghiêm trang, mang hàm ý tôn trọng. Ngay cả cách chào hỏi của họ cũng vậy. Đang có đợt chương trình giảm giá với […]

by × January 8, 2016 × 0 comments